ŽRELEC


Na pokopališču v Žrelcu so našli svoj počitek trije padli partizani. Na velikem nagrobniku (širina 200 cm, višina 100 cm) je vklesano v obeh deželnih jezikih:

Friderik Karule / Neznana slovenska partizana / Žrtvi fašizma
Poljaka / M. Matuszewski / Aleks Lepihski

Friderik Karule, rojen 6. januarja 1921 v Šentrupertu pri Celovcu, in oba neznana partizana, primorska Slovenca, so padli v boju z nacisti 17. septembra 1944 v bližini Žrelca. Vsi trije so bili prvotno pokopani izven pokopališkega zidu, pravtako oba umorjena Poljaka. Šele po končani vojni je bilo vseh pet prekopanih na pokopališče v skupen grob. Organizacija „Črni križ“, ki skrbi za grobove padlih vojakov, jim je postavila tri kovane železne križe z napisi:
Matuschewski 14. 10. 1942, Alex Lipinski 30. 4. 1943,
Friedrich Karule 17. 9. 1944 und zwei unbekannte Soldaten.

Podrobnosti o smrti obeh Poljakov so znane: Matuszewski in Lepinski sta bila tu zaposlena na prisilnem delu. Verjetno zaradi nedoločenih prestopkov proti državi sta bila obešena (30. aprila 1943), ne da bi bila prej postavljena pred sodišče. Smrt obeh je zapisana v mrliški knjigi župnije Žrelec. Pri Lepihskem je pripisana opomba, da je bil obešen „zaradi poizkusa zahrbtnega umora?“. Vprašaj na koncu stavka je dovolj zgovoren. Vendar nihče od krivcev tega zločina nad Poljakoma ni bil zasledovan ali kaznovan.
Omeniti pa je treba, da je bil spomenik padlim slovenskim partizanom in obema Poljakoma v Žrelcu že večkrat oskrunjen (premazan s črno oljno barvo), vendar domača policija očitna ni voljna ali sposobna, da bi odkrila storilce.


Nacisti so tu zbrali tudi deportirance

Žrelec je za koroške Slovence zgodovinsko pomemben kraj pod Radišami. Tam je bilo taborišče, kjer so 14. in 15. aprila 1942 nacisti zbrali in evidentirali nad tisoč koroških Slovencev, ki so jih nato odpeljali v razna taborišča v notranjosti rajha. Pregnanstvo zavednih slovenskih družin naj bi po takratni dikciji koroških nacistov enkrat za vselej rešilo tako imenovano koroško vprašanje. Odgovor je dal oborožen partizanski odpor ...
V pregnanstvu je bilo rojenih 34 otrok, v koncentracijska taborišča so prepeljali 84 pregnancev, v nemško vojsko jih je bilo mobiliziranih 108, 101 izgnanec pa je postal žrtev nemškega nasilja.

Lega:
Žrelec je občina pod severnim pobočjem vzhodnih Gur, jugovzhodno od Celovca.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.