MEDGORJE


Na pokopališču, ki obdaja farno cerkvico v Zgornjih Medgorjah, sta pokopana Ivica Pirjevec in Janez Jenko-Drago. Prvotna nagrobna plošča, vzidana na notranji strani pokopališkega zidu, je imela vklesan tale napis:

Slava partizanki Ivici Pirjevec, visokošolki iz Ljubljane,
in neznanemu borcu, ki sta skupaj padla v tej vasi junaške
smrti proti fašističnemu nasilniku!

Pozneje so ugotovili ime dotlej neznanega borca in na ploščo pripisali:

Janez Jenko-Drago, Naklo-Medgorje, 31. 12. 1922 - 17. 1. 1945.

Sedaj stoji na grobu nov kamnit spomenik z vklesanim napisom v obeh deželnih jezikih:

Padlima partizanoma 1941-1945
Ivica Pirjevec / Janez Jenko

Ivica Pirjevec se je novembra leta 1944 z Majdo Vrhovnikovo-Lojzko prostovoljno javila za zelo tvegano in nevarno politično delo na Gurah in v samem glavnem mestu Koroške. Pripravljala je tehniko in vztrajno organizirala mladino.
O njuni smrti so domačini pripovedovali tole: bila je temna zimska noč. Čez dan, 17. januarja 1945, je zapadel nov sneg, in tako sta se zvečer oglasila pri Kuratovih v Zgornjem Medgorju Ivica in Drago, da bi se ogrela in prenočila. Oče, hišni gospodar Anton Velbič, ju je lepo sprejel in pogostil z izdatno večerjo. Potem jima je odkazal prenočišče na skednju za hišo.
Zaradi izdajstva pa so se še iste noči pojavili v hiši nemški policisti; nahrulili so Velbiča, češ da ima partizane pod streho. Le-ta se je delal nevednega, in v tem hipu se je vnelo divje streljanje. Partizana se nista hotela živa predati in sta sprejela boj. Ivica je streljala s pištolo do zadnjega naboja. Šele potem so se policisti ohrabrili; vdrli so na skedenj in Ivico Pirjevec na mestu pobili. Njenemu tovarišu je sicer uspelo najti pot iz skednja, a že pri hiši kmeta Iljča v Goričah je padel v nemško zasedo in bil ubit.
Preden so policisti zapustili Kuratovo domačijo, so gospodarju naročili, naj mrtvo žensko pokoplje, kjer hoče, le na pokopališču ne; prej pa jo mora sleči in pokopati golo. Res jo je Anton Velbič-Kurat spoštljivo pokopal na svojem zemljišču blizu pokopališča. Truplo je prekril z rjuho, da ne bi mrtvi partizanki prst silila v usta, kot je pozneje sam povedal.
Janez Jenko-Drago je bil začasno pokopan ob hiši, kjer je padel. 13. januarja 1946 sta bila oba padla partizana prekopana v skupen grob na pokopališču v Zgornjih Medgorjah.

Lega:
Zgornje Medgorje ležijo v globeli, ki preseka vzhodne Gure med Radišami in Škrbino. Dosežete jih najhitreje, če pot iz Celovca nadaljujete preko Žrelca v jugovzhodni smeri vse do odcepa za Medgorje.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.