ŠENTLIPŠ


Na malem pokopališču nad cerkvijo stoji nevelik kamnit kvader, ki ga je postavila Zveza koroških partizanov v počastitev dveh padlih partizanov. Napis na plošči ob kvadru pove, da tu spi Friderik Urh, rojen 23. 9. 1903, ki je padel kot borec 3. 8. 1943. Skupno z njim je tu pokopan tudi neznan partizan, ki je padel v Ojstri. Na prvotni spominski nagrobni plošči je pisalo:

Večje ljubezni nima kot ta, ki da življenje za svojce!

Na istem pokopališču počivata tudi Friderikova brata Valentin in Franc, ki sta prav tako postala žrtvi druge svetovne vojne.

Lega:
Nekoliko odmaknjena od ceste, ki vodi iz Žitare vasi v Dobrlo vas, leži v gozdni samoti dolinica Tihoja z jezercem in farno cerkvico sv. Filipa: Šentlipš.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.