DOBRLA VAS


Na vaškem pokopališču v Dobrli vasi, ki se razprostira na manjši vzpetini vzhodno od središča Dobrle vasi, je tik ob desni strani vhodnih vrat, na notranji strani zidu postavljen lep poldrug meter visok kamnit nagrobnik, ki mimoidočim pove, da je tu pokopan neznan partizan. Padel je 9. maja 1945 kot izvidnik Tomšičeve brigade. Zadela ga je krogla nekega pripadnika esesovskih oddelkov, ki so bili tedaj že na begu in v popolnem razsulu.
Padli borec je bil zastavnik v omenjeni brigadi, ki je Dobrlo vas že prešla in nadaljevala pot proti Sinči vasi. Tam pa so partizanski borci zvedeli, da je v Dobrlo vas prispel tik za njimi tudi bataljon esesovcev, ki se je bil potuhnil. Da bi bila o tem bolje obveščena, je poslala brigada tja svojega borca kot kolesarja-izvidnika, ki pa so ga esesovci še na cesti pred Dobrlo vasjo iz zasede ubili. Niti v občinskem uradu niti pri pokopališki upravi ni zabeleženo njegovo ime. Po pripovedi nekaterih partizanov-soborcev je bil njihov tovariš doma iz Slovenj Gradca.

Prvo spominsko ploščo so skrunili

Sprva je bila v zid nad grobom pritrjena le marmornata spominska plošča, ki pa so jo neke noči neznani skrunilci partizanskih grobov iztolkli. Takoj zatem so domačini postavili na gomilo nov križ, da tako vsaj zasilno obeležijo poslednje domovanje neznanega junaka. Tudi grob sam je bil vsa leta skrbno negovan.
Zdaj je na grobu namesto minljivega lesenega križa nov, trajen in arhitektonsko lepo zasnovan spomenik v obliki pokončnega kvadra, kamnitega monolita. Postavila ga je leta 1970 Zveza koroških partizanov.

Lega:
Pokopališče leži na pol poti med Velikovcem in Žitaro vasjo, ob samostanski cerkvi sredi Dobrle vasi.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.