BILČOVS


Na vaškem pokopališču stoji osrednji spomenik Tomažu Žerjavu, Jožefu Korenu in Andriju Ogrisu. Slednjemu, rojenemu Bilčovščanu, in petim drugim partizanom so postavili skupen spomenik tudi v Vrbi; prva dva imenovana imata vsak zase še poseben nagrobnik, ki so ga postavili svojci pokojnikov.
Na prvem teh nagrobnikov je vklesano:

Tukaj počiva naš nepozabljeni sin in brat Jožef Koren,
rojen 5.8 .1930, padel 11. 5. 1945.
V cvetu tvojih mladih let, bil od sovražne krogle si zadet,
življenje tvoje mlado bilo za narod darovano.
Zato ti bodi Bog plačnik, raduj pri Bogu se ti zdaj in slavo uživaj vekomaj.
Ostanemo tvoji žalujoči starši.

Na drugem nagrobnem kamnu:

Tukaj počiva Tomaž Žerjav, partizan,
rojen v Mojstrani,
padel v boju s policijo 10. majnika 1944 za svobodo domovine.
Žrtvoval si svoje življenje za domovino, da bi mi živeli.
Slava ti!

Tomaž Žerjav, katerega grob je v zahodnem delu pokopališča, je padel v boju z nacistično policijo pol ure hoda od vasice Mala gora, ob poti, ki vodi preko sedla Preseka. Jožef Koren, p. d. Peželnov iz Kazaz, je postal žrtev tolp, ki so se ob razsulu nemškega rajha umikale skozi koroške kraje, pri tem pa ropale in ubijale tudi po koncu druge svetovne vojne. Najbolj krvoločne so bile tolpe belogardistov, ki so še posebej preganjale partizanske oddelke na Koroškem. Koren, star komaj 15 let, je padel pred kovačnico na Humperku, kjer je stal na partizanski straži.

Na bilčovskem pokopališču je pokopan tudi ugledni slovenski kulturno-politični delavec Janko Ogris, roj. 31. 10. 1898, umrl 8. 12. 1981, zadnji med obema vojnama izvoljeni mandatar slovenske narodne skupnosti v deželnem zboru.

Lega:
Staro pokopališče leži v samem jedru kraja Bilčovs, na desni strani ceste, če ste na poti iz Kotmare vasi v smeri Vrbe.

KAKO PRITI DO OTOKA SPOMINA: BILČOVS (na Google-Maps)

Priporočamo:
Malle, Avguštin (urednik.): Janko Ogris. Življenje in delo. Drava založba, Celovec 2001.
Andrej Mohar: Ponosni na prednike/Stolz auf die Vorfahren. Globus Verlag, Dunaj 2018.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.