ŽITARA VAS


Na pokopališču te vasi je pokopanih devet padlih partizanov. Vsi so padli 9. maja 1945 v Selah pri Žitari vasi. Šele pozneje so bili iz začasnega groba prenešeni v skupni grob ob cerkvi. Prvotni nagrobnik (lesen križ) govori le o osmih padlih borcih:

Hier ruhen 8 unbekannte jugoslawische Partisanen, gefallen
im Mai 1945.

V resnici pa jih je tu pokopanih devet, kar potrjuje tudi vpis v mrliški knjigi župnišča v Žitari vasi. Šele po prekopu je bila ugotovljena identiteta dveh padlih borcev, Janka Ledineka in Petra Gorenška, imena vseh ostalih pa so ostala do danes neznana. Jankovi in Petrovi svojci so jima takoj, ko so zvedeli, kje počivata njihova sinova, postavili skromno leseno nagrobno ploščo z napisom:

V spomin padlim 9. maja 1945, Janko Ledinek - Peter
Gorenšek.
Čez hribe in doline je tvoj rojstni kraj - naj ti bo koroška
zemlja, ki te krije, tvoj poslednji raj.

Proti koncu leta 1970 je Zveza koroških partizanov postavila na ta množični grob padlih partizanskih borcev trajen kamnit spomenik z vklesanim napisom:

Peter Gorenšek, Janko Ledinek, sedem neznanih

Medtem pa je po nemškem pojmu „6 Unbekannte“ dodano še eno ime:

Srečko Omejec


Lega:

Žitara vas leži ob cesti med Železno Kaplo in Dobrlo vasjo.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.