GLOBASNICA


Na vaškem pokopališču v Globasnici počivata dva padla slovenska partizana. Prvi je Viktor Pisar-Jak, ki je padel pri Pečniku v Slovenjah, kjer se je mudil z aktivistom Jankom Kusterjem-Korošcem, po rodu iz Žitare vasi. Raznašala sta po hišah partizanske letake in drugo literaturo Osvobodilne fronte. Na cesti sta srečala mlajšega moškega, ki se je pretvarjal, da išče zvezo s partizani. Bil pa je gestapovec; nenadoma je potegnil revolver in zahrbtno ustrelil Pisarja v tilnik. Streljal je tudi na Kusterja, a ga ni zadel. Truplo ubitega partizana so pokopali v bližini Pečnikove kmetije, kjer je ležalo od avgusta 1943 do konca vojne. Potem je bilo prekopano na globaško pokopališče. Viktor Pisar-Jak je bil mlad 22 let. Doma je bil iz Kotelj nad Ravnami, kjer je služil kot kmečki hlapec.
Drugi partizan, ki je pokopan na pokopališču v Globasnici, je znan samo po partizanskem imenu Jug. Imel je kakih petindvajset let in je bil doma nekje na Gorenjskem. Varoval je skupino aktivistov in partizanov, ki je imela sestanek pri sekretarju OF za Velikovec Stanetu Mavriču pri Gradišniku v Slovenjah. Hišo so obkolili policisti, in kot stražar je s signalnim strelom opozoril tovariše v hiši; policisti so ga takoj pokončali z več streli; vsi drugi pa, ki so bili v hiši na sestanku, so se rešili iz obroča, le partizanka Amalija Oraže-Tatjana, mladinska aktivistka pliberškega rajona, se je tedaj poškodovala. Zdravila se je pri kmetu Krupcu nedaleč od Sv. Heme.

Prišli so dvakrat

Partizani so Globasnico obiskali dvakrat. Prvikrat 3. januarja 1944, ko je enota Vzhodnokoroškega odreda napadla orožniško postojanko v Globasnici in ob tem uničila pošto in poslopje Heimatbunda. Pri tem sta padla dva Nemca, pet pa jih je bilo ranjenih. 6. aprila 1944 so se partizani ponovno pojavili v Globasnici; prekinili so telefonsko zvezo in vdrli v občinski urad in pošto. Občinski tajnik se je skril v dimnik, partizani pa so rekvirirali moko, sladkor in podobno. V hiši, kjer je bila Hitlerjugend, so francoski ujetniki trgali nemške zastave in zagotavljali partizanom, da se bodo spomladi pridružili partizanom. Partizani so v vasi raztrosili literaturo in letake ter se v treh kolonah organizirano umaknili.

Lega:
Globasnica leži v osrčju Podjune, nekako sredi poti med Dobrlo vasjo in Pliberkom, tik pod Peco. Pokopališče je v samem centru Globasnice.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.