ZAVRH


Marca leta 1945 se je Pokrajinski odbor Osvobodilne fronte (PO OF) izpod Košute preselil na sedež AGITPROP in radiocentra  na Macni. Od tod so vsak dan oddajali radijska poročila, tu so urejali „Koroško v borbi“, „Slovenski vestnik“, „Einheit“ in druge časnike. Kurirji so odnašali poročila in rokopise v pokrajinsko tehniko, kjer so jih ilustrirali in razmnoževali. Že čez dan ali dva so raznašali polne nahrbtnike tega propagandnega gradiva.
Konec marca leta 1945 se je ves PO OF nato za nekaj časa preselil še na Zavrh nad Šmarjeto v Rožu. Tam so se zbirali aktivisti z vseh vetrov Koroške. Vas je bila podobna vojaškemu taborišču. Prihajali so v uniformah. Pokrajinski odbor je namreč sklical širšo konferenco, da bi pregledali delo, hkrati pa pripravili pohod v doline, v osvobojena mesta. Šlo je torej za zaključno formiranje odborov OF, za obvladanje političnega stanja v občinah, za vlogo odborov po osvoboditvi. Na konferenci, ki je bila od 10. do 12. aprila 1945, je sodelovalo 40 delegatov. Prišli so tudi delegati iz Podkloštra in z ozemlja severno od Drave ter delegat ÖFF.
Nekega dne je patrulja sedmih tovarišev na Zavrhu padla v zasedo in štirje borci iz zaščite PO OF so izgubili življenje. Na Zavrhu pa je padel tudi najstarejši Lesjakov sin z Robež, Jože Kanzian, ki je pokopan v Apačah, ima pa na Zavrhu posebno obeležje z napisom:

Jožef Kanzian, po domače Lesjakov sin v Robežah, / je
na tem mestu izgubil mlado / življenje, ki ga mu je vzela
krogla, / ki jo je sprožil hitlerjanski hlapec./ Rojen 2. 9.
1927, padel 28. 12. 1944. / Slava njegovemu spominu! /
Vojna strašna mimo nas je šla, / ki veliko žrtev je zahtevala.
/ Kruta kroglja priletela, / mlado mu življenje vzela.

Lega:
Zavh leži v južni smeri sorazmerno visoko nad Šmarjeto v Rožu.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.