DJEKŠE


Pri samotni kmetiji - po domače Karlut - so nacisti julija 1944 zagrešili zločin. Zaradi sodelovanja s partizani so očeta, ki je bil Slovenec, in nosečo mater, ki je bila avstrijske narodnosti, v hlevu ustrelili, domačijo pa požgali. Dvoletnega otroka so neznano kam odpeljali ...
Pri najbližjih sorodnikih te družine se je zdravil kake tri mesece partizan Cvetko, ki je imel prestreljeni obe koleni. Gospodar je bil Avstrijec s Tirolske in vnet antifašist. Vedno je partizanom prisrčno postregel, jim dajal hrane in hodil v dolino po obvestila o premikih nemške vojske. Naposled so ga nacisti odpeljali, češ da ga bodo vključili v Landwache, pa so ga v resnici ubili. Kje je njegov grob, ni znano.
Zveza koroških partizanov je leta 1982 postavila ob Karlutovi domačiji spomenik. Tekst je samo nemški, ker zdajšnji posestnik glede na politično atmosfero na Koroškem ni dovolil dvojezičnega. V prevodu se glasi: „Dne 23. 7. 1944 je SS-policija tu pri Karlutovi domačiji pobila nedolžne žrtve / Martina Slemenška, roj. 23. 9. 1903, in nosečo Margareto Mally, roj. 2. 6. 1925. / Nato so trupla in gospodarsko poslopje zažgali.“

Ob odkritju spomenika je tedanji dješki občinski odbornik in podpredsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Filip Warasch v svojem govoru poudaril:

„Odpor proti nacizmu, trpljenje, izselitev in oboroženi
boj v okviru Narodnoosvobodilne vojske: to je skupna
zgodovina koroških Slovencev, zgodovina ZSO in NSKS,
kot je člen 7 Avstrijske državne pogodbe sad zmage nad
nacizmom in naših skupnih prizadevanj.“

Lega:
Spominsko obeležje leži nekaj kilometrov vzhodno od Djekš, v bivši občini Kneža, neposredno na desni strani ceste proti Pustrici.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.