SLOVENJI PLAJBERK


Na pokopališču v bregu nad cerkvijo počivata dva neznana partizana. Padla sta julija leta 1944 v boju z nacistično soldatestko. Prvi pri Štorniku, drugi pa v Dušnjakovem gozdu nad cerkvijo v Žingarici. Takrat sta ju začasno pokopala soborca, domačina Gregor Obilčnik iz Strugarij in Marjan, po domače Piseljnov-Roki. Šele po končani vojni so ju prekopali na pokopališče v Slovenjem Plajberku. Prvotni nagrobnik so postavili preživeli domači partizani. Na plošči je bilo vklesano besedilo:

Tukaj počivata dva neznana slovenska partizana, borca
za svobodo.
Naj počivata v miru!


Sedaj je postavljen ob zgornjem pokopališkem zidu zelo lep nagrobnik, ki meri v širino 145 cm, v višino pa 85 cm. Izklesan je iz belega istrskega kamna; na čelni strani je oblikovan plitev simboličen relief. Napis je, kot tudi pri vseh drugih na novo postavljenih nagrobnikih, v obeh deželnih jezikih:

Padlim partizanom 1941-1945 - Den gefallenen Partisanen
/ Rozalija Lapajne /
Dva neznana partizana / Zwei unbekannte Partisanen

Na pokopališču v Slovenjem Plajberku bi morala biti pokopana  tudi padla partizanka Rozalija Lapajne, rojena 19. 8. 1923 v Koprivni, ustreljena 2. 8. 1944 v Krnicah, vendar je njeno truplo odnesel narasli hudournik, tako da je niso več našli. Rozalija Lapajne je bila bolničarka I. bataljona Zahodnokoroškega odreda.


Postavitev drugega spomenika v Slovenjem Plajberku 1985: govori Peter Waldhauser, tedanji občlinski odbornik.


Leta 1985 je Zveza koroških partizanov v Slovenjem Plajberku blizu Šošelnove domačije (nedaleč od farnega pokopališča) postavila še dodaten spomenik žrtvam nacističnega nasilja.

Lega:
Če vozite iz Celovca po cesti proti Ljubelju, zavijete na prvem višjem grebenu na desno proti Podnu. Nedaleč od odcepa se začenja področje bivše občine Slovenji Plajberk, kjer na desni strani - po bivšem šolskem poslopju - pridete do cerkve in pokopališča.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.