PODLJUBELJ


Na novem vaškem pokopališču je pokopanih pet partizanov, ki so padli v borbah z nacisti: Vilibald Olipic iz Trnj nad Kaplo ob Dravi, rojen 22. oktobra 1920, padel 23. aprila 1945 pod Ogrisovo domačijo v Rutah nad Borovljami; Franc Gräflinger iz Podljubelja, rojen 6. oktobra 1889, padel v domači vasi dne 9. maja 1945; Ignac Weiss iz Podljubelja, rojen 16. avgusta 1921, padel 10. maja 1945 prav tako v domači vasi. Na novem nagrobniku, ki ga je Zveza koroških partizanov postavila leta 1971, je poleg navedenih imen vklesano tudi ime Jožefa Cigovca (rojen 17. oktobra 1901, padel 11. maja 1945). Tako kot Gräflinger in Weiss je tudi Cigovc padel v boju s fašističnimi tolpami, ki so se umikale iz Jugoslavije. Ni pa še dognano, kje počiva Cigovčevo truplo - na boroveljskem ali na glinškem pokopališču. Mogoče pa je tudi, da so nacisti ali kvizlingi njegovo truplo vrgli v Dravo.
Med padlimi partizanskimi borci na podljubeljskem pokopališču počiva tudi Ulrich Olipic-Peter, oče padlega partizana Vilibalda Olipica (način zapisa imena na družinskem grobu: Willibald). Olipic se je že od leta 1928 naprej udejstvoval v prid delavskemu razredu. Leta 1943 se je povezal s partizani. Gestapo, ki mu je prišla na sled, ga je hotela aretirati, a je pobegnil ter z ženo Lenijo in sinom Vilibaldom odšel med partizane. Umrl je 17. decembra 1964 za posledicami naporov v dvoletnem partizanskem življenju. Kot hudo prizadet invalid se je vsa leta po vojni požrtvovalno udejstvoval v slovenskih organizacijah. Dolga leta je bil prvi podpredsednik Zveze koroških partizanov.

Lega:
Podljubelj leži na levi strani tik nad cesto, ki vodi od Ljubelja proti Celovcu, le nekoliko po odcepu ceste proti Borovljam.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.