PODKLOŠTER


Prej se je kraj imenoval Zilica, vendar je po propadu tamkajšnje industrije danes sestavni del Podkloštra, z novimi zgradbami in povsem spojen s starim trškim naseljem. Občanom Podkloštra služi pokopališče v Zilici - ki je bolj park, saj so grobovi nanizani ob sprehajalnih stezah. Tudi kakih pokopaliških obzidij ni videti.
Podkloštrska občina je na zahtevo tedanjega komunističnega občinskega odbornika Viktorja Rajakowitscha postavila že pred leti vsem padlim borcem za svobodo, brez ozira na jezik in poreklo, skupen spomenik na manjši vzpetini sredi novega dela pokopališča. Na veliki vzidani plošči beremo v nemščini: „V spomin na žrtve trške občine Podklošter, ki so dali življenje v letih 1934 -1945 zaradi svojega demokratičnega prepričanja, svoje zvestobe in ljubezni do domovine in svojega jezika in rodu. Potomcem v opomin in spomin. / Zastopstvo trške občine Podklošter. / Mir, mir daljnim in bližnjim!“


V Zilici so najzahodnejši grobovi tisti padlih borcev za svobodo; tu so pokopani trije partizani Zilske čete, ki je delovala pod Dobračem. Svoje postojanke je imela v tako imenovanem Kamnitem morju. Padli partizani so: Klement Schaschl, rojen 27. januarja 1916 v Šentrupertu pri Celovcu, smrtno zadet 28. aprila 1945; drugi padli borec je imel enak priimek, vendar njuno sorodstveno razmerje ni znano. Bil je to Heinrich Schaschl, rojen 6. aprila 1928 v Podkloštru, padel 28. aprila 1945, istega dne kot prvi Schaschl. Oba sta bila po poklicu tovarniška delavca; tretji partizan, ki spi na pokopališču v Zilici, je Bruno Jank, domačin iz Kanalske doline, star je bil okrog 22 let; padel je 28. aprila 1945, smrtno zadet v Kamnitem morju pod Dobračem; do svojega odhoda v partizane je delal v Beljaku kot mesar, drugi osebni podatki o njem niso znani. Tudi Heinrich Schaschl je padel v Kamnitem morju, medtem ko je Klement Schaschl našel smrt v macesnih pri Pečah. V pokopališki knjigi so vsi trije vpisani, le za Janka manjkajo rojstni podatki. Zapisano je tudi, da so padli v borbi z gestapovci.
Na pokopališče so bili prekopani iz prvotnih začasnih grobov že 13. maja 1945. Oba Schaschla imata lepo urejen grob. Iz napisa na nagrobniku pa ni razvidno, da sta padla kot partizana. Bila sta nemško govoreča Avstrijca, Jank pa je bil Slovenec. Vendar njegovega groba na pokopališču ni več, bil je prekopan v domači kraj.

Lega:
Občina Podklošter leži ob tromeji na Koroškem, nekoliko zahodno od kraja pa bivši kraj Zilica, ki je že dolgo zrasel s Podkloštrom v eno upravno enoto.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.