KOTMARA VAS


Prvotno je bila trem padlim partizanom v spomin in zahvalo pritrjena v severni pokopališki zid marmornata plošča z naslednjim vklesanim napisom:

Večna slava trem padlim partizanom, padlim 9. 5. 1945
pri Kotmari vasi v borbi proti fašizmu
za svobodo Slovenske Koroške.

Nobeden od treh padlih junakov ni znan ne po imenu ne po priimku. Le to se ve, da so padli v bližini humperškega gradu v borbi z ostanki SS-divizije Prinz Eugen, ki se je umikala iz Jugoslavije skupno z belogardisti, četniki in ustaši ter drugimi hlapci nemških okupatorjev. Iz začasnega groba v bližnjem Šentkandolfu so bili prekopani na pokopališče v Kotmari vasi dne 30. marca 1947. Duhovnik, ki je opravil slovesni pogrebni obred, dekan Kristijan Koschier je ob odprtem grobu spregovoril med drugim tudi naslednje lepe besede:

„Ne vemo vaših imen, dragi junaški bojevniki, toda vemo,
da ste se nesebično borili za našo svobodo; zato je bilo
vaše trpljenje naše trpljenje, vaše hrepenenje naše hrepenenje,
vaši cilji naši cilji in vaša borba borba nas vseh
za to našo zemljo, v kateri boste poslej počivali.“


Dekan Kristijan Koschier je 30. marca 1947 blagoslovil spominsko ploščo trem partizanom 30. marca 1947. - foto: Pregon koroških Slovencev, založba Drava 2002.


Avgusta 1944 v Novi Štifti: Anton Wutte, Bogo Gorjan, Karel Prušnik-Gašper. - foto: družinski arhiv Prušnik

Sedaj stoji na pokopališču v Kotmari vasi nov spomenik na njihovem grobu (125cm visok, 120cm širok), iz kamna in z umetniškim reliefom na sprednji strani. Vklesan napis v obeh deželnih jezikih je preprost:

Padlim partizanom 1941-1945
Trije neznani borci

Spomin na Karla Prušnika-Gašperja

Na pokopališču v Kotmari vasi je pokopan tudi eden izmed pionirjev in organizatorjev koroškega partizanstva - Karel Prušnik-Gašper. Rodil se je 7. februarja 1910 v Lepeni nad Železno Kaplo; umrl je 16. marca 1980 v Ljubljani. Njegova sedemdesetletna življenjska pot je bila pot narodno in socialno zavednega proletarca. Decembra 1942 se je pridružil prvi koroški partizanski četi, ki je skupno z drugimi aktivisti OF s slovensko besedo in partizansko pesmijo odpirala vrata domačij v hribih okoli Železne Kaple. Kot dober poznavalec političnih in socialnih razmer na Koroškem je postal leta 1943 sekretar okrožnega komiteja KPS za Podjuno in član Pokrajinskega odbora OF za Koroško.
Te funkcije je opravljal do zloma Nemčije. Kot organizator je uspešno opravljal naloge na vseh območjih Koroške v Podjuni, Rožu in severno od Drave in Velikovca. Septembra 1944 se je kot delegat s Koroške udeležil zbora slovenskih političnih aktivistov v Črnomlju. Oktobra je že šel na severno stran Drave pomagat borcem severnega bataljona in aktivistom na najtežavnejšem in najnevarnejšem terenu Svinške planine. Maja 1945 je bil izvoljen za podpredsednika Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora za Koroško. Od ustanovitve Zveze koroških partizanov vse do svoje smrti v letu 1980 je bil njen predsednik. Bronasto doprsje na Gašperjevem grobu je delo kiparja Stojana Batiča.

Lega:
Pokopališče leži sredi kraja Kotmara vas, na levi strani ceste v smeri Celovca na manjšem hribčku, otok spomina pa je nameščen na severnem delu pokopališča. Nedaleč od tam pa je tudi grob prvega predsednika Zveze koroških partizanov Karla Prušnika-Gašperja.

KAKO PRITI DO OTOKA SPOMINA: KOTMARA VAS (na Google-Maps)

Priporočamo:
Prušnik-Gašper, Karl: Gamsi na plazu. 5. izdaja. Celovec, Drava, 2019.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.