GOLOVICA


Na skrajnih vzhodnih pobočjih izrastkov Svinške planine leži več drobnih zaselkov, med njimi tudi Golovica. Kraj je majhen, šteje le nekaj na pol opuščenih gorskih kmetij. Njim in samotnim zaselkom daleč naokrog je namenjeno majhno pokopališče z obzidjem okrog cerkvice. Napisi na nagrobnikih pričajo, da tam okoli bivajo le nemško govoreči domačini. Kljub temu pa so partizanske grobove na tem pokopališču ves čas po vojni lepo oskrbovali prav ti domačini. Ob južni notranji strani obzidja stoje štirje lepo izrezljani veliki leseni križi z vrezanimi napisi, ki povedo, da so tu pokopani sovjetska partizanka, partizanka Ančka, Albin Planinšek in Katarina Golob.


Med te križe je pozneje, in sicer 25. 9. 1966, vzidala Zveza koroških partizanov veliko, črno marmorno ploščo z natančnejšimi podatki tu pokopanih:

Albin Planinšek, *27. 2. 1910 +27. 4. 1945, Luče SFRJ
Katica Golob, *27. 4. 1927 +18. 4. 1945, Vellach - Bela
Ančka, +27. 4. 1945, SSSR
Unbekannter, Polen

Nad imeni je dvojezičen napis:

Čast in spomin padlim partizanom, ki so darovali svoja
mlada življenja za osvoboditev Avstrije in vseh zasužnjenih
narodov.

Lega:
Golovica leži sicer še na pobočju Svinške planine, a kar dobrih 15 kilometrov severno od podnožja pri Grebinju. Otok spomina je urejen pri starinski vaški cerkvici.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.