Na pokopališču v Logi vasi je vse do leta 1970 stal skromen betonski nagrobnik z napisom:

Tukaj počiva Vincenc Moser, roj. 20. 5. 1911, padel 14. 7. 1943
in njegov tovariš Janez N.,
partizana, oba zadeta od sovražne krogle.
Naša slovenska zemlja bodi jima lahka!

Sedaj je na tem mestu 150 centimetrov visok obelisk. Napis, vklesan v obeh deželnih jezikih, se glasi:

Partizanoma, padlima v borbi proti fašizmu 1941-1945
Vincenc Moser in borec Janez

Vincenc Moser-Zvonček je bil po rodu Dunajčan, živel pa je med vojno na Koroškem, v Ločah ob Dravi, pri kmetu Pokliču. Pred odhodom v partizane, najbrž aprila 1943, se je nekaj časa skrival. Pred tem je bil v nemški vojski, nazadnje se je zdravil v celovški vojaški bolnišnici zaradi rane, dobljene v Rusiji. Bil je prvi partizan iz drugih avstrijskih krajev, star 32 let in oče štirih otrok; pred vojno je bil zidar, nekaj časa pa je služboval pri železnici.
Drugi partizan, pokopan poleg Moserja, je Franc Kavčič-Tomo, roj. 29. 1. 1924 v Železnikih, kmečki sin. Z OF je sodeloval od leta 1941. K partizanom je odšel prve dni januarja 1943, ker bi sicer moral v nemško vojsko. Sprva so Moserja in Kavčiča pokopali za pokopališkim zidom v Šentjakobu, leta 1946 pa je Moserjeva vdova dala posmrtne ostanke obeh prekopati na pokopališče v Logi vasi.

Lega:
Loga vas leži nekoliko južno nad letoviščarskim krajem Vrba, dosežete pa jo najlažje, če sledite cesti v smeri proti Škofičam.

KAKO PRITI DO OTOKA SPOMINA: LOGA VAS (na Google-Maps)

Copyright © 2023. All Rights Reserved.