Bivšo samostojno občino sestavljajo poleg Radiš samih še druge slovenske vasice kot so to Lipica, Tuce, Verovce, Dvorec, Kozje in druge. Na vsem tem ozemlju so se med vojno zadrževali partizani in se spoprijemali z nacističnimi posadkami in patruljami.
Ker so nacisti preveč kontrolirali teren med Dravo in Vrbskim jezerom - s policijskimi pogoni, čedalje krepkejšimi postojankami in zaradi rednega dovažanja policije in vojaštva iz Celovca, so se partizani premaknili maja 1944 tu sem. V tem času je celovška organizacija OF že pošiljala prve dopustnike, dezerterje iz nemške vojske, ki so se vključevali v četo na vzhodnih Gurah. Iz tega sektorja je četa razširila območje akcij tudi na vasi v dolini proti Celovcu. Prva taka akcija je bila v Grabštanju.
Jeseni se je številčno stanje čete na Gurah povečalo, tako da se je razdelila. Ena četa je ostala na starem območju Gur, druga pa je krenila čez dolino proti severu v sektor Svinške planine.
V prvih dneh maja 1945 so celovški nacistični veljaki zahajali na Radiše in se tam pogovarjali s političnim vodstvom OF o prehodu v čas po nemški kapitulaciji.

Na Radišah sta pokopana dva padla borca

Martin Ogris, po domače Kopajnikov iz bližnjih Tuc, je bil rojen 16. februarja 1920, padel pa je 15. oktobra 1944 med pohodom na Svinško planino, in sicer na Šentjanški gori nad Mostičem. Tam je bil sprva pokopan kar sredi gozda, po koncu vojne pa so ga prekopali sorodniki na domače radiško pokopališče. Na grobu je bila tedaj postavljena plošča z napisom:

Boril si se in svojo srčno kri prelil, da narod naš junaški
bi svoboden bil.
Za žrtev Tvojo hočemo se oddolžiti, za lepši svet se hočemo
še mi boriti!

Drugi na Radišah pokopani partizanski borec je Lovrenc Pistotnik, po domače Pobarinov. Rojen je bil leta 1928. Sovražnikova krogla ga je zadela v ramo in v trebuh 17. februarja 1945 na Kuratovem skednju v Medgorjah. Hudo ranjenega so prepeljali v celovško bolnišnico, kjer pa je že naslednji dan umrl. Njegovo truplo je bilo prvotno pokopano na mestnem pokopališču v Trnji vasi, spomladi leta 1946 so ga svojci prekopali in mu uredili grob na Radišah. Na grob so mu postavili litoželezen križ.
Danes imata oba padla partizana skupen nagrobni spomenik; kamnit obelisk ima vklesan napis v obeh deželnih jezikih:

Padlima partizanoma 1941 - 1945
Martin Ogris / Lovrenc Pistotnik

Lega:
Radiše ležijo na vzhodnih obronkih Gur, severno od Drave in desno od ceste, ki vodi iz Roža proti Celovcu. Radiše so osrednja vas na planoti, ki jo na splošno imenujejo kar „sončne Radiše“.

 

Copyright © 2023. All Rights Reserved.