Na novem pokopališču, ki leži izven vasi, proti zahodu, je lepo urejeno partizansko grobišče, v katerem počivajo padli borci: Oto Vinček, umrl za posledicami ran, ki jih je dobil v borbi; Ljubo Grabner-Vrhan, doma z Gornjega Jezerskega, padel dne 19. novembra 1944 pri Kopanju pod Kepo, do 22. julija 1945 tudi tam pokopan; Feliks Hobel-Janko, doma iz Šentvida v Podjuni, padel dne 12. decembra 1944 pri Trupiju v Rutah, prekopan na maloško pokopališče 22. julija 1945; Janko Jaber-Kazimir, padel 5. junija 1944 pri Črniklovski skali nad Žužaljčami, prekopan 22. julija 1945; Jože Hodišek, padel 7. decembra 1944 v Bistriškem potoku, prekopan 22. julija 1945; po priimku neznani borec Jože, padel 1. avgusta 1944 pri Kovaču-Omanu na Stobci, prekopan 22. julija 1945; Tonček Hobel, doma iz Pogrč pri Šentvidu v Podjuni, padel 19. novembra 1944, prekopan 28. oktobra 1945; Franc Gregori, padel na Grajšci planini, prekopan 28. oktobra 1945.
Spomenik v obliki treh kamnitih kvadrov ima vklesana imena vseh padlih borcev, razporejena takole:

Jože Hodišek, Janko Jaber-Kazimir, Oto Vinček, Borca
Jože in Stanko, Ljubo Grabner-Vrhan, Franc Gregori, Feliks
Hobel-Janko, Tonček Hobel


Na rojstni hiši Ljuba Grabnerja na Jezerskem v Sloveniji so svojci pritrdili ploščo, ki spominja nanj, na edinega sina Grabnerjeve domačije.

Lega:
Pokopališče leži nekoliko izven jedra kraja Bekštanj, na levi strani ceste, če ste na poti v smeri Beljaka ali Podkloštra.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.