Na pokopališču ob šmihelski farni cerkvi je pokopan partizan Karel Klun-Marko, doma iz Gorenje vasi pri dolenjski Ribnici. Rojen je bil 18. julija 1926, padel pa je 25. novembra 1944 v Rutah pri Bistrici nad Pliberkom v bližini Biceljnove kmetije (posestnik Vinko Pečnik). Tam je bil tudi začasno pokopan. 28. oktobra 1947 so partizana Marka prekopali na farno pokopališče v Šmihelu. Poslej je bil grob nekaj korakov vzhodno od cerkve vedno dobro oskrbovan. Krasi ga cvetje ljubezni in spoštovanja. Tudi sedaj, ko je partizanov grob označen z novim kamnitim obeliskom, vaza za cvetje nikoli ni prazna. Napis na spomeniku pa je preprost, vklesan v obeh deželnih jezikih:

Padlemu partizanu 1941 - 1945
Karel Klun-Marko

Na stranski ploskvi spomenika je vklesano, da je nagrobnik postavila Zveza koroških partizanov leta 1971.
Padli borec Karel Klun-Marko je bil član Okrožnega komiteja SKOJ za Dobrepolje na Dolenjskem, kjer je bil med domačini znan kot Kovačev Kori. Na Koroško je bil poslan v začetku leta 1944, da bi pomagal organizirati mladino za odpor proti nacizmu. Za to delo se je Marko prijavil prostovoljno, čeprav je vedel, v kake težave se podaja, saj ni bil v teh krajih domačin. Gnala ga je želja, da bi pomagal koroškim rojakom v neenakem boju proti veliko močnejšemu sovražniku. V smrt je Marko omahnil mlad, osemnajstletnik ...


Lega:

Šmihel leži ob cesti med Dobrlo vasjo in Pliberkom, na jugu pa se že dviga pobočje Pece, ki s svojo mogočnostjo označuje celo regijo.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.