REBRCA


Na visoki Rebrci je poleg vaške cerkvice urejeno skromno pokopališče. Tu počivajo trupla štirih padlih partizanov. Prvotnega lesenega križa (na katerem je bil napis: V spomin padlim partizanom 9. maja 1945. Slava jim!) ni več. Nadomeščen je bil z železnim križem, na katerem pa je samo nemški napis „3 neznani Jugoslovani“.
Ta križ stoji dodatno čisto ob steni. Vendar pa je rebrški otok spomina zdaj označen z umetniško izdelanim kamnitim spomenikom, na katerem je vklesano:

Partizani, padli v borbi proti fašizmu 1941-1945
Mirko Gerdej-Vinko, kurirja Skala in Vinko ter 1 neznan.

Rebrška tovarna celuloze je bila eden izmed primerov, da je antifašistična nastrojenost zajela tudi delavski razred. V tovarni celuloze so delavci ustanovili med vojno odbore sindikalne organizacije pod imenom „Delavska enotnost“. Ti odbori so organizirali pomoč partizanom in pošiljali v vrste borcev delavce-prostovoljce.

Smrt v zadnjih dneh vojne ...

Zadnji ostanki nemške vojske so prihajali čez Jezersko, skozi Železno Kaplo in mimo Rebrce v Podjuno. Z njimi so se umikali tudi njihovi hlapci, predvsem ruski vlasovci. Vsi so hiteli, da bi se predali Angležem, samo da ne bi padli v roke partizanski vojski.
Od Črnezlna pod Rebrco je odšla partizanska trojka - patrulja, da priskrbi konjsko vprego za potrebe intendance. Vendar je trojka pri miklavškem mostu naletela na močno oboroženo enoto vlasovcev. Na mestu sta bila ustreljena kurirja Janko in Skala, tretji pa se je komajda rešil. Oba padla borca sta bila pokopana na Rebrci. Kljub poizvedovanjem se do danes ni posrečilo, da bi ugotovili natančnejšo identiteto. Domnevajo pa, da je bil eden od padlih doma iz Solčave, drugi pa iz Mežice.
Tudi tretji partizan, ki je bil pokopan na Rebrci, po imenu ni znan. O četrtem partizanu, ki je bil prav tako pokopan na Rebrci, vendar v drugem času, domnevajo, da gre za Mirka Gerdeja-Vinka, ki je padel pod Bukovnikom na Plaznici ob Rebrci.

Lega:

Rebrca leži na desni strani ceste iz Celovca proti Železni Kapli, na kar visoko ležeči planoti, in mogočno kraljuje nad dolino Bele.

Copyright © 2023. All Rights Reserved.